Lietuvos miškų ūkio rūmų suvažiavimas

Vasario 10 d. vykusiame Lietuvos miškų ūkio rūmų neeiliniame suvažiavime delegatai iš visos šalies patvirtino rezoliuciją, kurioje ragino tęsti Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) procesą iki šalys pasieks susitarimo visais esminiais miškų sektoriui klausimais.
Taip pat, kreipėsi į Lietuvos partijas, prašydami skubotai nepasirašyti nebaigto Nacionalinio miškų susitarimo ir nepriiminėti juo grįstų įstatymų pakeitimų.
Lietuvos miškų ūkio rūmai, vienijantis daugybę Lietuvos miško sektoriaus organizacijų, taip pat, pareikalavo stabdyti šiuo metu daromus politinius veiksmus, teikiant Miškų, Saugomų teritorijų ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymų pataisas, kol nebus parengta nauja Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategija bei tinkamai įvertintas siūlomų pataisų ekonominis ir socialinis poveikis miškų ūkio sektoriui.
Tai yra labai aiškus signalas dabartinei Vyriausybei ir valdančiosioms partijoms, akivaizdžiai parodantis, kad Nacionalinis miškų susitarimas yra neįvykęs ir negali būti teikiamas pasirašymui. Susitarimas bus pasiektas tik tada, kada bus susitarta ir esminiais ekonominiais, miško ūkinės veiklos klausimais, kurie dabartiniame dokumente yra tiesiog ignoruojami.