Apie mus

Medienos perdirbimo asociacija įsteigta 2020 m. spalio mėn., koordinuoti ir įgyvendinti savo narių iškeltus tikslus. Savo veikla užtikrina asociacijos narių atstovavimą valstybinėse institucijose ir kituose valdymo organuose.

Lietuvos miškų ištekliai lyginant su XX a. amžiaus viduriu pasikeitė į teigiamą pusę. XX a. viduryje Lietuvos pušynų valstybiniuose miškuose dominavo jaunuolynai, o brandūs medynai sudarė vos 5% ploto. 2020 m. matome kardinaliai pasikeitusią situaciją, kai pusamžiai medynai dominuoja, tai yra sudaro 46,3 % ploto, taip pat ženkliai padidėjęs pribręstančių miškų plotas tai yra nuo 14,1% iki 22,2%, o ypač brandžių medynų dalis nuo 4,8% iki 16,4%. Lietuvoje šiuo metu medienos pramonė sudaro 5% viso šalies BVP per metus. Gyventojams Europoje masiškai kraustantis į miestus medienos pramonė yra bene vienintelė, galinti garantuoti dosnų gyvenimą regionams. 

Asociacijos tikslai