Dialogas tarp valdžios ir verslo Lietuvoje – būtinas

Labiausiai išsivysčiusios pasaulio valstybės jau seniai yra suradusios santykių balansą tarp verslo, valdžios ir visuomenės gerovės.

Nuosekliai einama ne konfrontacijos, o tarpusavio dialogo ir įsipareigojimų pasidalinimo keliu. Principas čia labai aiškus – jeigu sekasi visiems, tada sekasi ir kiekvienam. Tarpusavio pagarba, lygiavertiški santykiai ir noras veikti kartu verslą, valdžią ir visuomenę jungia, o ne skaldo. Toks, atskirų segmentų sąveikavimo modelis užtikrina valstybės ekonominę, politinę ir socialinę pažangą.